• Hãy trân trọng sự sống của bạn và người khác.

Khóa tài khoản vĩnh viễn nếu comment "Chúc tai qua nạn khỏi", hoặc đùa cợt vào topic có người đã khuất ! Hãy là người có Ý THỨC và TÔN TRỌNG người khác !

-------------------------------

Lý do về việc che ảnh người khuất

-------------------------------

ĐĂNG KÍ THAM GIA ĐỘI NGŨ BQT

-------------------------------

Hướng dẫn đăng video lên diễn đàn

-------------------------------

[THÔNG BÁO]BÁO CÁO BQT LẠM QUYỀN TẠI ĐÂY

-------------------------------

Diễn đàn tuyệt đối cấm tuyên truyền video xử tử của IS.

No ISIS - No Terrorism

-------------------------------

- Toàn bộ bài viết có tag 18+ sẽ bị xóa, những bình luận vi phạm nội quy như chửi tục, xúc phạm người khác, liên quan đến vấn đề tôn giáo, chính trị sẽ bị xóa và tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.


- Các thành viên cùng nhau chung tay báo cáo bình luận vi phạm, góp phần làm sạch diễn đàn, để diễn đàn được công nhận với ý nghĩa của nó: "HÃY TRÂN TRỌNG SỰ SỐNG CỦA BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC".

Dismiss Notice
CẢNH BÁO: Bạn đang truy cập vào diễn đàn kinh dị, nơi chứa những hình ảnh, video kinh dị, máu me. Chúng tôi KHÔNG khuyến khích trẻ em dưới 16 tuổi, người già, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh tim mạch truy cập vào đây. Chúng tôi sẽ KHÔNG chịu bất cứ trách nhiệm nào.
Rời khỏi đây
Dismiss Notice
Chào Khách, Nếu bạn cần góp ý, than phiền hay thắc mắc vấn đề gì về Xacchet.Com thì vào đây nhé.

Terms of Service

Xacchet.Com Terms of Service

English

Supplier ("we", "our", "horror web", "xacchet.com") of the services offered by this site (Service) is not responsible for any content member to post (Content). Content posted only reflects the views of the individual authors.

You must agree to the Rules of Xacchet.Com at this link:http://xacchet.com/diendan/threads/quy-dinh-dien-dan-xacchet.14/ and execute it.

You agree not to use the Service to post, discuss or link to any content related to political, religious, pornographic, distinguishing regions, defamatory, abusive, hateful, divided turn, threatening, offensive, contain personal information of another person, piracy, illegal, encourage illegal acts, or violations of all other laws.

You must be over 16 years old to use this service.

We reserve the right to delete, edit any Content posted on the website for any reason without explanation. Ask remove or edit content to comply with our decision. We reserve the right to cancel services (account deleted or banned) with our services at any time.

We allow you the right to use, reproduce Your Content for permanent service, unlimited and irrevocable. You retain the right over their content.

All the content you submit or upload may be moderated by the administrator. Do not post any Content that you consider to be private or confidential.

These terms may change at any time without prior notice.

If you do not agree with these terms, please stop the registration or use of our Services. If you want to close your account, please use the contact link.

Vietnamese

Nhà cung cấp ("chúng tôi", "của chúng tôi", "web kinh dị", "xacchet.com") của dịch vụ cung cấp bởi trang web này (Dịch vụ) không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào của thành viên đưa lên (Nội dung). Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Bạn phải đồng ý với Nội Quy và Qui Định của diễn đàn Xacchet.Com tại link này: http://xacchet.com/diendan/threads/quy-dinh-dien-dan-xacchet.14/ và thực hiện nó.

Bạn phải đồng ý không sử dụng Dịch vụ để đăng, bàn luận hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung có liên quan đến chính trị, tôn giáo, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Bạn phải trên 16 tuổi để sử dụng Dịch vụ này.

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên trang web với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ Dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép Chúng tôi quyền sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ vĩnh viễn, không giới hạn và không thể thu hồi. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình.

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất kỳ Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ.

Nội dung diễn đàn tuân thủ theo luật lệ của Chính quyền Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ
Chịu trách nhiệm và chủ quản: Trần Lượng
Email: contact@xacchet.com
Địa chỉ: 4217 Watson Lane, Highlands, NC 28741, USA

Chia sẻ trang này

Đang tải...